Производствено оборудване

Разполагаме с пълен набор от модерно производствено оборудване от вулканизиране до финална доставка, с международни стандарти, използващи същия съвременен производствен процес, имаме и пълна гама лабораторно оборудване за изпитване, можем да проведем цялостни експерименти и тестване на различни свойства на каучукови материали, производителност на продукта тест.