Новини от индустрията

Класификация и подбор на материали за О-пръстени

2021-10-14
О-пръстенматериалите включват нитрилен каучук (NBR), флуорокаучук (FKM), силиконов каучук (VMQ), етилен пропиленов каучук (EPDM), хлоропренов каучук (CR), бутилов каучук (BU), политетрафлуороетилен (PTFE), естествен каучук (NR), и т.н.

ИзбирамО-пръстенматериал, вземете предвид предимно 6 фактора:

1) Работното състояние на О-пръстена: Това ли еО-пръстенизползва се за статично запечатване или динамично запечатване, плъзгане или въртене;

2) Работното състояние на машината: отнася се до това дали машината е в контактна или периодична работа и трябва да се вземе предвид продължителността на всяко прекъсващо време, дали има ударно натоварване върху уплътняващата част;

3) Положението на работната среда: дали работната среда е втечнена или газообразна и вземете предвид физико -химичните свойства на работната среда;

4) Работно налягане: размерът на налягането, амплитудата и честотата на колебанията и максималното налягане, което се появява мигновено;

5) Работна температура: включително мигновена температура и гореща; студена променлива температура;

6)О-пръстенценови фактори и така нататък.